ماموریت و اختیارات شرکت

شرکت ایجادمحیط یکی از شرکتهای وابسته به بنیادمسکن انقلاب اسلامی، درتاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۷۰ با شخصیت حقوقی (سهامی خاص) با شماره ثبت ۸۷۴۷۶ تأسیس گردیده است.
موضوع و هدف شرکت  ایجاد محیط:

 

درسال ۱۳۷۰ تأسیس و در زمینه‌های مدیریت و تحقیقات، طراحی، اجراء در امور شهرسازی و ساختمانی و مشارکت و مشاوره در امور طراحی و ساختمان سازی و سایر موارد مرتبط دراین راستا شروع به فعالیت نموده است. باتوجه به اینکه شرکت ایجادمحیط سهامدار اصلی تعدادی از شرکتهای متخصص درامور ساختمانی و شهرسازی، طراحی و تحقیقاتی بوده است که عملاً شرکتهای مذکور عهده دار انجام اجرای عملیات و فعالیتهای پروژه‌های گوناگون بوده‌اند. لذا شرکت ازسال ۱۳۷۳ نقش اصلی خود را بعنوان شرکت مادر در سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مستمر شرکتهای زیرمجموعه دید و بدین منوال با اتخاذ راهبرد جدید بعنوان یک هلدینگ ازسال ۱۳۷۴ موضوع اصلی فعالیت در اساسنامه خود را به :

« برنامه‌ریزی، تحقیقات، مطالعه، مدیریت، اجراء و انجام کلیه اموری که برای ایجاد و توسعه بخش مسکن، ساختمان و عمران شهری لازم است که بصورت مستقیم و غیرمستقیم قابل انجام باشد»

تغییر داده درهمین راستا و به منظور تجمیع عوامل مرتبط با امور مسکن وشهرسازی و همه افزائی در ایجاد قدرت و توان و تسلط غالب براین امور، فعالیت و وظایف شرکتهای زیرمجموعه درهمین جهت به شرح ذیل شکل گرفت.

۱ ـ شرکت نوسازی وعمران اکباتان

۲ ـ شرکت تولیدی خانه گستر

۳ ـ شرکت تجهیزمحیط

۴ ـ شرکت ایجادمحیط بین الملل

۵ ـ شرکت مهندسین مشاور ساخت آزما

۶ – موسسه مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازی ومعماری ایران

زمینه‌های فعالیت:

۱ ـ ایجاد شرکتهای مستقل و یا مشترک و همچنین مشارکت در سایر شرکتها ازطریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا تعهد یا خرید سهام شرکتهای موجود به منظور توسعه فعالیتهای بخش مسکن، ساختمان و توسعه شهری و گسترش صنعت ساختمان درداخل یا خارج از کشور و همچنین اعطا یا قبول نمایندگی.

۲ ـ جذب سرمایه‌ها به منظور استفاده در امر مسکن، ساختمان و عمران شهری و هدایت آن به بخشها و واحدهای مختلف که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در زمینه توسعه مسکن سازی، ساختمان و عمران شهری و صنعت ساختمان فعالیت می‌کنند.

۳ ـ تولید مصالح، لوازم، تاسیسات، وسایل و ادوات، ابزار ساختمانی، خانه سازی و عمران شهری و خرید و فروش آنها در داخل و خارج از کشور (صادرات و واردات)

۴ ـ سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت در طرحها و پروژه‌های بخش صنعت ساختمان و تامین موجبات گسترش هرچه بیشتر واحدهای صنعتی بخش ساختمان.

۵ ـ سرمایه‌گذاری یا مشارکت در ایجاد مراکز فروش و پخش و نگهداری محصولات صنعت ساختمان.

۶ ـ واگذاری واحدهای ساختمانی بصورت فروش نقدی، اقساطی و اجاره به شرط تملیک و یا به هرطریق قانونی دیگر.

۷ ـ ارائه خدمات تحقیقاتی وپژوهشی و مشاوره‌ای در زمینه مدیریت و تامین منابع مالی و سایر فعالیتهای مربوط به بخش مسکن، ساختمان و توسعه شهری.

۸ ـ ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیربانکی با رعایت مقررات مربوط به منظور گسترش فعالیتهای بخش مسکن، ساختمان و توسعه شهری.

۹ ـ صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور و قبول انجام کار در داخل و خارج از کشور در تمامی مواردی که موضوع شرکت می‌باشد.

۱۰ ـ اعطای اعتبار به شرکتهای سرمایه‌گذاری که درجهت تامین هدف گسترش واحدهای صنعت ساختمان بوجود می‌آیند.

۱۱ ـ کنترل مواد اولیه و ساخت براساس استانداردهای رسمی صنعت ساختمان ازطریق انتقال اطلاعات و تکنولوژی و ارائه خدمات فنی و مهندسی و دراین رابطه، مجاز به انجام اقدامات ذیل است :

۱ـ۱۱ ـ بررسی و مطابقت کیفی و کمی مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات، تولیدات و مقایسه آنها با مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه.

۲ـ۱۱ ـ ارائه خدمات به صنایع ساختمان درجهت بهبود و بالابردن کیفیت خریدها و بازده کار و طول عمر ماشین آلات و افزایش و تداوم تولید این واحدها

۳ـ۱۱ ـ آزمایش مواد اولیه و بررسی کیفیت انجام کار

۱۲ ـ ایجاد روش صحیح در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی و تاسیسات مرتبط به صنایع ساختمان.

۱۳ ـ بسته بندی و آماده سازی محصولات صنایع ساختمانی برای توزیع آنهاو ایجاد تاسیسات مربوط به آن

۱۴ ـ فراهم نمودن وسایل ترخیص از مرزهای زمینی، دریائی و هوائی با همکاری سازمانهای مربوطه بنحویکه تهیه امر ورود و صدور محصولات صنایع ساختمان در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.

۱۵ ـ اشتغال به انواع فعالیتهای مالی و اعتباری، خدماتی، مشاوره‌ای و اجرائی در بخش صنعت ساختمان

۱۶ ـ خرید و فروش و انتشار اوراق مشارکت در بخش ساختمان، مسکن و عمران شهری با رعایت مقررات و قوانین مربوطه

۱۷ ـ تهیه زمین و خرید و فروش املاک و مستغلات (عرصه واعیان) درجهت اجرای مقاصد شرکت

۱۸ ـ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعم از داخلی یا خارجی با رعایت قوانین مربوطه.

۱۹ ـ مبادرت به هرگونه اقدامی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن فعالیتها و ایفای تعهدات و تحقق اهداف شرکت لازم است و یا درجهت اجرای فعالیتهای مربوط به موضوع و نوع شرکت ضرورت داشته باشند